Příprava na zkoušku odborné způsobilosti ZP

Na naší střelnici můžete absolvovat přípravu na praktickou část zkoušky odborné způsobilosti ZP.

Kurz zahrnuje bezpečnou manipulaci se zbraní (dlouhá i krátká),rozborka -sborka (dlouhá i
krátká),bezpečné chování na střelnici ,povely při střelbě ,střelba z krátké i dlouhé zbraně dle
požadovaných skupin .Délka trvání kurzu je 1 – 2hod.

rozborka

Dále si můžete zakoupit publikaci Manipulace se zbraní (pdf)